GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Giới thiệu

NewHeadway Centrelà trung tâm ngoại ngữ hàng đầu về  Tiếng Anh giao tiếp  chất lượng, hiện có cơ sở tại Hà Nội và các tỉ...
Lời Ngỏ

Lời Ngỏ

New Headway Centre(Nhà5C4 TT Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội) là một trực thuộc hệ thống Trung Tâm đào tạo Ngoại Ngữ được tách...
Vì sao nên học tại NHC?

Vì sao nên học tại NHC?

Ra đời và hoạt động từ năm 2006, chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp giải pháp học tiếng Anh tốt nhất cho học viên. 
Đăng ký học

Ý KIẾN HỌC VIÊN