Đào tạo

Mất gốc thì bắt đầu học Tiếng Anh như thế nào?

Mất gốc thì bắt đầu học Tiếng Anh như thế nào?

Bạn khó khăn trong việc học tiếng anh ư? Bạn đã học 7 - 10 năm mà vẫn không thể giao tiếp được với nước ngoài. Bạn lười, bạn e ngại hay bạn tự ti khi nói tiếng anh. Thực ra đó chỉ là 1 phần, quan trọng là sao? Chính là người chỉ dẫn cho bạn, những thầy cô dạy bạn còn chưa tốt, chưa thực sự hiểu về ngôn ngữ thì hỏi làm sao bạn có thể giỏi, bạn lười, bạn tự ti đó là đương nhiên.

Đăng ký học

Ý KIẾN HỌC VIÊN