Ý kiến học viên

Nguyễn Bích Thủy - Hà Nội( 2014-06-04 )

Lần đầu đến New Headway Centre, mình rất là bỡ ngỡ với môi trường học tại đây. Mình cũng không quen với các bạn cũng như các thầy cô và thiết bị học ở trong lớp. Nhưng dần dần mình được các thầy cô luôn sát sao giúp mình nắm được bài và hiểu bài hơn. Trên lớp, các thầy cô giúp mình làm quen với bảng tương tác để học tập dễ dàng hơn. Các thầy cô luôn tạo ra các trò chơi giúp mình với các bạn trong lớp hiểu nhau và làm phong phú thêm vốn từ vựng của mình. Mình cảm thấy ở New Headway Centre, môi trường học thật vui vẻ và thoải mái. Mình rất tự hào vì được là một trong số học viên của New Headway Centre. Xin cảm ơn New Headway Centre rất nhiều.

Đăng ký học

Ý KIẾN HỌC VIÊN